Автомобилно застраховане

Автомобилната застраховка включва няколко вида застраховки, които са задължителни и доброволни според предмета на застраховката. Българският застрахователен пазар обикновено предлага следните автомобилни застраховки: