Застраховка“Автоасистанс“

Спомагателната застраховка на автомобила е допълнение към автомобилната застраховка. Той премахва някои от тези ограничения, като например ограничението за пробег за безплатна пътна помощ. Покритието може да бъде разширено до европейските територии, без да се ограничава броят на обажданията, значително увеличавайки приходите и услугите, свързани с възможни пътнотранспортни произшествия. Услугата за автомобилна помощ на Zastrahovambg.com. предоставя денонощна помощ в случай на автомобилна катастрофа, като я транспортира до сервизния център и ви транспортира до избраното от вас място (офис или дом).

УСЛУГАТА „АВТО АСИСТАНС

  • Гарантира спокойствие на всички водачи на автомобили с денонощна техническа помощ 365 дни в годината.
  • Облекчава грижата за служебните автомобили и гарантира спокойната работа на служителите.
  • Минимизира непредвидените разходи за транспортиране и осигуряване на превоз за колата и шофьора.
  • Спестява време и организационни проблеми.
  • Осигурява бърза реакция и сигурност при нужда от помощ на път
  • Осигуряваме специални условия за фирмата да поръча и осигури голям брой автомобили. За да се възползвате от услугата за автоматизирана помощ, моля свържете се с нас на 070020077 или поискайте оферта на office@zastrahowam.com.

ЗАСТРАХОВКА „АВТОАСИСТАНС

Обект на застраховане-МПС собственост на физически лица

Застрахователната полица за автомобилна помощ предоставя безплатни услуги за пътна помощ. Тази услуга е приложима за автомобил с размер не повече от 3,5 тона (включително товар), както е посочено на датата на сключване на застраховката. Всеки застрахован или упълномощен от него персонал може да използва услугата в продължение на 12 месеца от датата на влизане в сила на застраховката. Всяко застраховано превозно средство се транспортира безплатно в рамките на Република България в рамките на населеното място, където е настъпила повредата, а ако щетата настъпи извън населеното място, ще бъде до 30 (тридесет) километра. Ако посоченият брой километри бъде надвишен според заявката на клиента, разликата ще бъде изплатена при 20% отстъпка от тарифата, преведена на компанията.

Валидност – Важи за за територията на Р. България.Застраховка „Автоасистанс

Помощ при пътуване с автомобил – автоасистанс за българия или чужбина,Застраховка „Автоасистанс”

Лятото дойде. По време на празниците пътуваме все по-често, дори ако това е само почивка през уикенда. Ако решите да пътувате с кола, най-добре е да помислите за някой, който се нуждае от помощ на пътя. Обикновено не вземаме предвид неприятните събития на пътя, но особено през лятото, когато трафикът е интензивен, рискът от тези събития ще се увеличи. За да бъдете сигурни, е добре да предотвратите злополуки, които няма да повлияят на ваканцията ви. Знаейки, че винаги ще има хора, които ще пътуват, ще се чувстваме спокойни. Най-добрият приятел в тези моменти е застраховката.

Направи запитване за застраховка

Напред