Застраховка“Зелена Карта“

Ако сте подписали международно споразумение за зелена карта от бивша Югославия, Турция, Албания и други страни, имате нужда от застраховка зелена карта. Тъй като България вече е член на Европейския съюз, нашата застраховка „Гражданска отговорност?“ Е валидна за всички страни членки на ЕС.

Направи запитване за застраховка

Напред