Застраховка „Гражданска отговорност“

Според законите на Република България „гражданската отговорност на собствениците и шофьорите на моторни превозни средства“ или популярната „гражданска“ застраховка е задължителна. Директивите на ЕС изискват то да се прилага и да има социални характеристики. Застраховката „Гражданска отговорност“ има две основни функции: защитава интересите на жертвите на пътнотранспортни произшествия за материални и нематериални загуби и защитава извършителя от преки искове от страна на увреденото лице и регресния ред на застрахователя. лице. Повече информация за застраховката гражданска отговорност Застраховката за гражданска отговорност покрива отговорностите на собствениците и шофьорите на моторни превозни средства. Те носят отговорност за личните наранявания и / или смърт и / или материални щети, причинени от тях на трети страни в съответствие с действащото законодателство.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:

Границите на отговорността на всички застрахователни компании са еднакви.

При събития, настъпили в Република България:

  • За всяко събитие при едно пострадало лице 2 000 000 лева.
  • За всяко събитие при две или повече пострадали лица 10 000 000 лева.
  • За вреди на имущество за всяко събитие 2 000 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

Минималният лимит на отговорност, приложим за държавата-членка, в която е настъпило застрахователното събитие. Когато покритието му е високо, според неговия закон или законното покритие на района, където автомобилът обикновено се намира.

СРОК НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ:

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Всички застрахователни компании предлагат разсрочено плащане, което в повечето случаи е със завишение на застрахователната премия.

При сключване на застраховка на разсрочено плащане, следващите вноски могат да бъдат заплатени във всеки офис на Zastrahovam.com, независимо къде е сключена застраховката.

При плащане на място в офис е необходимо да се представи застрахователната полица (оригинал или копие), както и квитанциите за всички вече платени вноски по същата застраховка.

ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ:

Застрахователните компании обикновено предоставят две тарифи. Основната се отнася за всички превозни средства, които няма да напуснат територията на Република България, а втората се отнася за превозните средства, които ще напуснат територията на България. Ако се установи, че полицата за гражданска отговорност е валидна само за територията на Република България, може да се начисли допълнителна такса, като по този начин се разшири застрахователното покритие и той стане валиден в ЕС и / или други държави или региони. При пътуване до страни / региони извън ЕС ще бъде издаден сертификат за зелена карта, който е безплатен и цената варира от 1,00 до 51,00 лева, в зависимост от застрахователната компания.

ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП:

От тук може да разпечатате двустранен констативен протокол за ПТП, който се попълва от водачите, участници в леко ПТП, когато КАТ не идва на мястото на произшествието.

Изтегли двустранен констативен протокол за ПТП.
Проверете валидността на вашата застраховка „Гражданска отговорност“

Направи запитване за застраховка

Напред