Застраховка Живот

Доброволното здравно осигуряване е застраховка за отделни клиенти или за цялото семейство. Той може да осигури превантивни инспекции, тестове и лечения в избрани лечебни заведения.

По застраховка допълнително здравно осигуряване клиентите могат да изберат различни пакети като:

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване:

  • Основни профилактични прегледи и медицински изследвания за установяване на здравословното състояние на всеки осигурен и за ранното диагностициране и откриване на заболявания.
  • Допълнителни прегледи и изследвания във връзка с най-често срещаните заболявания, характерни за определена възраст и пол.
  • Задължителни периодични медицински прегледи и изследвания по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Наредба №3 на Министерството на труда и социалната политика и Наредба № 14 на Министерството на здравеопазването.

Краткосрочни (рискови) застраховки Живот и Злополука

Най-бързият и лесен начин да защитите себе си и семейството си е краткосрочната застраховка живот и злополука. Тази застраховка е приложима и за служители в компании и институции в различни области на икономиката и обществения живот. Обхватът на този вид застраховка включва загуба на живот, трайна неработоспособност, разходи за хоспитализация, разходи за лекарства и др. Застрахователното покритие на този продукт няма времеви и географски ограничения. Процесът на вземане на политики е кратък и може да бъде приложен в офиса на https://zastrahovambg.com/, без да са необходими медицински прегледи и изследвания. Застрахователното плащане се основава на намаления брой документи. Цената на застраховката е привлекателна и не зависи от възрастта на застрахования или неговата професия

Смесени застраховки ”Живот”

Инвестирането на вашите средства в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти може да осигури вашата финансова стабилност. В същото време, закупувайки хибридна животозастраховка, можете да получите данъчно облекчение според изискванията на закона и да имате възможност да използвате застраховка, когато имате нужда от заем.

Пенсионни застраховки

Ако искате да запазите финансова стабилност след пенсиониране и да работите активно за неща, които не сте имали време преди да обиколите света или да се отдадете на хобитата си, имате нужда от оптимални спестявания и рентабилност на застрахователния план. Пенсионното осигуряване ви дава възможност да увеличите спестяванията, като инвестирате в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти. Купувайки застраховка за дарение, вие също ще получите данъчни стимули, както се изисква от закона, и имате възможност да използвате застраховка, когато имате нужда от заем.

Детски и женитбени застраховки

Родителите винаги искат най-доброто за децата си. Застраховката за деца и бракове ви позволява да предоставяте финансова подкрепа за важни моменти от живота на детето си за дълъг период от време, без много усилия. В същото време вашите средства се инвестират в различни финансови инструменти, което води до тяхното увеличаване. Застрахователните клаузи са много гъвкави, което може да ви даде възможност да промените срока, застрахователната сума или тарифата, като същевременно осигурявате застрахователна защита за вас и вашето семейство през целия осигурителен период.

Направи запитване за застраховка

Напред