Имуществено застраховане

Какво представлява имуществената застраховка?

Имуществената застраховка има за цел да защити движимо или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или само наематели.

Предмет на застраховане могат да бъдат:

 • Недвижимо имущество
 • Жилищни, стопански или производствени сгради
 • Вили, офиси, търговки обекти
 • Движимо имущество
 • Домашно имущество – обзавеждане, битова електроника, електроуреди
 • Машини и съоръжения
 • Офис оборудване
 • Стопански инвентар
 • Стоки
 • Специално имущество

Съоръжения, трайно прикрепени към сгради

 • Сателитни антени, слънчеви колектори
 • Благородни метали – злато, сребро, платина
 • Произведения на изкуството, уникати, антикварни предмети, книги, кожени изделия
 • Огради, гаражи и допълнителни постройки

Цената на застраховка Имущество се определя от няколко фактора:

 • Видът на застрахования имот
 • Местоположението
 • Избраните покрити рискове
 • Обезопасеността на имота
 • Квадратурата на имота и други

Основни покрити рискове

Застраховка Имущество предлага разнообразни пакети от покрити рискове, като освен стандартните пакетни застраховки, имате възможност да застраховате само движимото или недвижимото си имуществото.

Застрахователните компании в България предлагат разнообразни нива на покритие, съобразени с изискванията и нуждите Ви, като например:

 • Основни покрития
 • Пожар, включително последиците от гасенето му
 • ВиК аварии
 • Природни бедствия – градушка, буря, проливен дъжд, наводнение вследствие на буря, падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг и лед, удар от мълния
 • Удар от превозно средство или животно
 • Удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • Експлозия
 • Имплозия
 • Допълнителни покрития
 • Земетресение
 • Късо съединение и токов удар
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба чрез взлом и грабеж
 • Кражба чрез използване на техническо средство
 • Щети вследствие на наводнение
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Злополука на член от семейството
 • Имуществени застраховки
 • Формиране на цената

Изплащане при застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят е длъжен в срок от 15 работни дни да изплати обезщетението след представяне на всички нужни документи.

При събитие уведомете своя застрахователен брокер, за да Ви съдейства. В случай на определени събития незабавно уведомете и необходимите държавни органи: при пожар или наводнение – служба „Пожарна и аварийна безопасност“, а при кражба и грабеж – полицията и други.Имуществени застраховки