Застраховка на летателни апарати

Обектите на тази застраховка са моторизирани и немоторизирани самолети, хеликоптери, планери, балони и др. Осигурете застраховка за пълна повреда (истинска или конструктивна) или частична повреда на самолета. Застрахователното покритие на тази застраховка е както следва:

Рисковете, причинени от войни и стачки, също могат да бъдат включени като допълнително застрахователно покритие. Застрахователната сума се определя в съответствие с договора за продажба или по договаряне между компанията и клиента.

Покриват се всички рискове

Това може да се случи по време на излитане, полет, кацане и рулиране на самолета. Застрахователното покритие, предоставено от https://zastrahovambg.com/, може да бъде разширено, за да осигури застраховка срещу военни и свързани с тях рискове (война, стачка, граждански вълнения), политически рискове (конфискация, отвличане и др.). Освен за самолети и хеликоптери, https://zastrahovambg.com/ осигурява и застраховка за други самолети (като делтапланери, самолети без двигател и др.).

 

Отговорности на собствениците и операторите на летища, включително управление на въздушното движение Могат да бъдат постигнати споразумения и за други застраховки, свързани с авиационни дейности. Чрез добро сътрудничество с международни презастрахователни брокери, ние предоставяме услуги на водещи презастрахователни компании, които подписват авиационни рискове.

Направи запитване за застраховка

Напред