Карго застраховки

Основната цел на тази застраховка е да компенсира собственика на стоките за финансови загуби, които могат да бъдат причинени, когато те бъдат загубени или повредени по време на транспортирането. Обектът на тази застраховка са стоки в международен и вътрешен транспорт. Определеният риск зависи от детайлите на стоките, опаковката, вида на транспорта и дестинацията.

Направи запитване за застраховка

Напред